MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

6. klasse fylkesvinner i hoppe-konkurranse

I år har flere klasser på Moe skole vært med på hoppe-konkurransen «Hopp for hjertet», som arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen. [ Les mer ]

7. klasse på turer i skog og park

Våren er godt i gang rundt oss og 7. klasse har benyttet denne årstiden til å dra på turer ut i skog og mark. [ Les mer ]

God langhelg og 17. mai-feiring!

Det blir ingen samling på Moe 17. mai i år heller. Men vi ønsker alle en god feiring! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Jun
AVLYST Avslutningsfest for 10. klasse
Kl. 18:00
18 Jun
Siste skoledag før sommerferien
21 Jun
Planleggingsdag

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Fin alternativ 17. mai-feiring!

- Bjerkely skole Tirsdag 11. mai var det 17. mai-stemning på skolen. Elevene hadde med flagg og vi gikk i tog på veiene rundt skolen – med god avstand mellom kohortene. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Velkommen til Sankthansstevnet 2021!

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I år håper vi mange får muligheten til å samles rundt en storskjerm lokalt, og samtidig ha felleskap med de andre menighetene digitalt. Sjekk med din lokalmenighet for hvordan opplegget blir hos dere! [ Les mer ]