MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Velkommen til nytt skoleår!

Sommerferien er over og vi gleder oss til å ta imot 140 elever til nytt skoleår! Vi starter opp mandag 17. august. 2. til 10. klasse møter kl. 08.30 og 1. klasse møter kl. 10.00. Velkommen! [ Les mer ]

Lærere trives på jobb

Se video der noen lærere beskriver hvilke muligheter de ser ved å være lærer ved en kristen skole. De løfter også fram noe av det de setter mest pris på ved å jobbe på Moe. [ Les mer ]

Tur til Flautangen og Tusenfryd

I juni har 10. klasse vært på to fine turer sammen på tampen av ungdomsskoletiden. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Aug
Første skoledag etter sommerferien
2.-10. klasse begynner kl. 08.30.
1. klasse begynner kl. 10.00
30 Aug
Gudstjeneste med spesiell invitasjon til 2.-3. klasse og ansatte
Kl. 11:00
Utdeling av salmebøker til 2. klasse og bibler til 3. klasse. Forbønn for ansatte.
07 Sep
Klasseforeldremøte for 1., 2. og 3. klasse

08 Sep
Klasseforeldremøte for 4., 5., 6. og 7. klasse
10 Sep
Klasseforeldremøte for 8., 9. og 10. klasse
01 Okt
Valgfagdag for ungdomsskolen

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Nyheter / Aktuelt fra DELK