MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Velkommen til nytt skoleår

Vi gleder oss til å ta imot elevene til et nytt skoleår! Skolestarten blir i år fordelt på to dager: 4.-10. klasse: Onsdag 18. august kl. 08.30 2.-3. klasse: Torsdag 19. august kl. 08.30 1. klasse: Torsdag 19. august kl. 09.45. [ Les mer ]

Sommerdager ved fjorden

Vi fikk en luftig båttur til Lindholmen hvor de som ville, fikk svingt seg på vannski og tube. Krabbene fikk navn før de konkurrerte om å komme først uti igjen. Dagen etter dro vi på hengekøyetur til Flautangen. Der er det en fin gapahuk og bålplass. Anbefales! Badelysten uteble, men vi koste oss med forskjellige […] [ Les mer ]

6. klasse fylkesvinner i hoppe-konkurranse

I år har flere klasser på Moe skole vært med på hoppe-konkurransen «Hopp for hjertet», som arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

19 Sep
Familiemøte for 3.-4. klasse
Kl. 11:00
Utdeling av bibler til 3. klasse
11 Okt
Høstferie i uke 41
19 Okt
Skolestyremøte
Kl. 18:00

08 Nov
Elevfri / personalseminar
09 Nov
Elevfri / personalseminar
01 Des
Juleverksted for 6.-10. klasse

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsbestemmelse skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Kunst og håndverk ute

- Bjerkely skole Det er mange fordeler med stabilt, fint høstvær. Oppå haugen i skolegården har 3.-4. klasse satt opp vever. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Ledig vikarstilling som prest i Bergen menighet

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Utlysning gjelder vikariat som prest i inntil 50% stilling. Vikariatet løper t.o.m 31.08.2022 og vil utføres i samarbeid med menighetens hovedprest. [ Les mer ]

DELK 150 ÅR INVITASJON TIL LOVSANGS- OG SALMEKONKURRANSE

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn I 2022 feirer DELK sitt 150-årsjubileum. Feiringen gjennom året vil preges av historiske tilbakeblikk, sammen med refleksjoner over DELKs plass og oppgave i kirke og samfunn i dag. Men framfor alt ønsker vi å gi god plass for tanker og visjoner omkring utfordringene vi som troens folk står overfor både i kirken og i samfunnet i årene som kommer. [ Les mer ]