MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Skriv med munnen og les med ørene

Med iPad ligger mange forhold til rette for god støtte for både lesing og skriving. Noen av mulighetene er innebygd i iPaden. Andre gjøres tilgjengelig gjennom egne apper. Denne oversikten viser noen av de viktigste verktøyene. [ Les mer ]

Faddertime

Når det er faddertime, leker vi sammen med 1. klasse. Vi har det gøy med fadderbarna. [ Les mer ]

Nyttårsvise fra 2. klasse

2. klasse har diktet en nyttårsvise som de gjerne vil dele med flere! [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

02 Mar
Start på arbeidsuke (Pryo) for 9. klasse
10 Mar
Fellesandakt for 7.-10. klasse
11 Mar
Fellesandakt for 1.-6. klasse

03 Apr
Påskegudstjeneste
Kl. 13:15
17 Apr
Avreise Polen/Tyskland-tur for 10. klasse
20 Apr
Fellesandakt for 7.-10. klasse

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

SFO på gårdsbesøk

- Ryenberget skole Skolen har tatt vinterferie, men SFO er åpen i disse dager. På mandag besøkte de Lindeberg gård, og fikk hilse på flere husdyr. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK