MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

4. klasse på tur i Bugårdsparken

4. klasse har den siste tiden hatt om livet på jorda og kildesortering. Vi dro til Bugårdsparken for å se om det var noen artige små kryp under stokker og stein, og på veien til og fra plukket vi søppel. [ Les mer ]

Spennende uke for 9. klasse

9. klasse har hatt en spennende uke. Fredag var det selvvalgt måltid på timeplanen i mat og helse. [ Les mer ]

Ut på tur

Vi i 2. klasse har vært på tur nesten hver uke. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

14 Apr
Skolens generalforsamling UTSATT
til 2. juni
26 Apr
Skolestyremøte
Kl. 18:00
28 Apr
Valgfagdag ungdomsskolen

29 Apr
Valgfagdag ungdomsskolen
11 Mai
Tinestafetten for 6.-9. klasse
13 Mai
Fri - Kristi himmelfartsdag

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Tilgengelige helsesykepleiere ved hjemmeundervisning.

- Granly skole Det er hjemmeskole for 5.-10 trinn fram til påske. Fra Tønsberg kommune har vi fått denne beskjeden: [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Barneleirene på Bondal flyttes til august

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Vi ønsker å gjøre alt vi kan for å arrangere barneleirer på Bondal fjellstue denne sommeren. Barneleirene er derfor flyttet fra juni til første uken i august. (Barneleirene, som vanligvis avholdes første uken av sommerferien, er altså for 2021 flyttet til nest siste uke av sommerferien) [ Les mer ]