MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

God langhelg og 17. mai-feiring!

Det blir ingen samling på Moe 17. mai i år heller. Men vi ønsker alle en god feiring! [ Les mer ]

Ledig vikarstilling som kontaktlærer

Fra 1. august blir det ledig inntil 100 % vikarstilling som kontaktlærer i ungdomsskolen. Det vil også bli noe undervisning på barnetrinnet. [ Les mer ]

4. klasse på tur i Bugårdsparken

4. klasse har den siste tiden hatt om livet på jorda og kildesortering. Vi dro til Bugårdsparken for å se om det var noen artige små kryp under stokker og stein, og på veien til og fra plukket vi søppel. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

24 Mai
Fri - 2. pinsedag
01 Jun
Besøksdag neste års 1. klasse
02 Jun
Besøksdag neste års 1. klasse

02 Jun
Skolens generalforsamling
Kl. 18:00
03 Jun
Valgfagdag ungdomsskolen
08 Jun
Skolestyremøte
Kl. 18:00

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Fin alternativ 17. mai-feiring!

- Bjerkely skole Tirsdag 11. mai var det 17. mai-stemning på skolen. Elevene hadde med flagg og vi gikk i tog på veiene rundt skolen – med god avstand mellom kohortene. [ Les mer ]

Bli med på 17.mai feiring med Granly Skole

- Granly skole Vi oppfordrer til at alle elevene sammen med familien sin eller andre de er sammen med, logger seg inn på Facebooksiden 17. mai Granly skole 2021 [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Hva som glemmes

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn Det har kommet mange nødvendige og viktige reaksjoner på flere partiers forslag om utvidelse av grensen for abort, fra 12 til 18 eller 22 uker. De ulike vedtakene på landsmøtene i AP, MDG og SV har blitt kalt blant annet: «dramatiske», «rystende» og «nitriste». [ Les mer ]