MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Ut på tur

Vi i 2. klasse har vært på tur nesten hver uke. [ Les mer ]

Grej Of The Day i 5. klasse

Grej of the day (GOTD) er et svensk fenomen som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og det er en læringsmetode som er utviklet av den svenske læreren, Micke Hermansson. Målet med metoden er å gjøre kunnskap gøy og kult! [ Les mer ]

Koronavennlig Luciamorgen

På Moe er det tradisjon at 6. klasse går Luciatog og deler ut lussekatter. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

29 Mar
Påskeferie 29. mars - 5. april
28 Apr
Valgfagdag ungdomsskolen
29 Apr
Valgfagdag ungdomsskolen

11 Mai
Tinestafetten for 6.-9. klasse
13 Mai
Fri - Kristi himmelfartsdag
14 Mai
Fri

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Ledige stillinger

- Bjerkely skole Neste skoleår blir det ledig stilling både som kontor- og administrasjonsmedarbeider og som assistent. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK

Emil Simonsen ansatt som leder DELK Ung.

- Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELKs hovedstyre innstilte i sitt siste møte Emil Simonsen som leder DELK Ung. Emil har allerede takket ja til tilbudet og vil starte i 20 % stilling 1. februar. [ Les mer ]