MestringOmsorgEngasjement

Nyheter / Aktuelt[ Se alle ]

Lærere trives på jobb

Se video der noen lærere beskriver hvilke muligheter de ser ved å være lærer ved en kristen skole. De løfter også fram noe av det de setter mest pris på ved å jobbe på Moe. [ Les mer ]

Tur til Flautangen og Tusenfryd

I juni har 10. klasse vært på to fine turer sammen på tampen av ungdomsskoletiden. [ Les mer ]

Ny rektor ansatt

Skolestyret har i sitt møte 11. juni tilbudt Rita Tormodsrud Gjelsvik stillingen som rektor. Vi er glade for at hun har takket ja til denne stillingen. [ Les mer ]

Kalender[ Se hele ]

17 Aug
Første skoledag etter sommerferien
2.-10. klasse begynner kl. 08.30.
1. klasse begynner kl. 10.00

Om Moe skole

Hva er Moe skole?

Moe skole er en kristen friskole (1. - 10. klasse) i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). [ Les mer ]

Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole. [ Les mer ]

Hvorfor kristen skole?

Moe skole er en kristen friskole i Sandefjord drevet av Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra skolene

Smittevern - oppdatering

- Ryenberget skole Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. [ Les mer ]

Nyheter / Aktuelt fra DELK