7. klassinger i Kongens gruve!

5. juni gikk den årlige turen for 7. klassinger ved Granly, Bjerkely og Moe av stabelen. Også i år vendte vi nesen mot Kongsberg for å lære mer om sølvgruvene.

42 elever og 6 lærere fikk en guidet tur ned i Kongens gruve. Gruven er en av de dypeste og bunnen ligger omtrent 1000 meter under toppen av fjellet. Gruvedriften i Kongsberg startet allerede i 1624 og varte frem til 1958. På 1600-tallet var teknologien lite utviklet og tyske gruvearbeidere jobbet seg nedover i fjellet med en hastighet på 30 centimeter på en måned. Etter hvert økte kunnskapen og metodene ble mer effektive.

Etter en god lunsj gikk turen til Norsk Bergverksmuseum. Der fikk vi se sølv i ulike fasonger og vite mer om historien og hvordan forholdene var for de første gruvearbeiderne. I kontrast til gruver andre steder i verden, hadde faktisk Norge 18 års aldersgrense for å jobbe i gruven allerede på 1600-tallet. Flaks for alle 13-åringer på den tiden!

Øyvind Sundhordvik