Aktuell informasjon for skoleåret

Moe skole utarbeider årlig et hefte med diverse info for det aktuelle skoleåret.

Årets infohefte finnes her: Informasjonshefte Moe skole 2018-19