Ansatte

Kontakt gjerne skolens ansatte via epostadressene de er oppgitt med nedenfor (erstatt (a) med @). Er du foresatt ved skolen, når du ansatte gjennom mobilappen «Min Skole – foresatt», som lastes ned i App Store eller Google Play.

Skolens telefonnummer er 33 48 73 40.Administrasjon
REKTOR I PERMISJON
Rita Tormodsrud Gjelsvik

KONSTITUERT REKTOR
Trine Hermundsplass
epost: rektor(a)moeskole.no
Tlf: 452 16255

KONSTITUERT INSPEKTØR
Marianne Simonsen
epost: marianne.simonsen(a)moeskole.no
Tlf: 91 55 19 33


KONTORSEKRETÆR
Gro Gunnerød
epost: kontor(a)moeskole.no
Tlf: 913 68694


ADMINISTRASJONSKONSULENT
Tore Slettvik
epost: tore.slettvik(a)delk.no
Tlf: 906 51958


Kontaktlærere
1. KLASSE
Helene Ludvigsen
epost: helene.ludvigsen(a)moeskole.no
2. KLASSE
Marianne S. Kvalevåg
epost: marianne.kvalevag(a)moeskole.no
3. KLASSE
Kristin S. Øverland
epost: kristin.overland(a)moeskole.no
4. KLASSE
Ingrid Venheim Bye
epost: ingrid.venheimbye(a)moeskole.no
5. KLASSE
Anne-Lene Rønning
epost: Anne-Lene.ronning(a)moeskole.no

6. KLASSE
Tove Kristin Brandsæter
epost: tovekristin.brandsaeter(a)moeskole.no
7. KLASSE
Jenny A. Johansen
epost: jenny.johansen(a)moeskole.no8. KLASSE
Fredrik Døvik
epost: fredrik.dovik(a)moeskole.no


og

Martin Kjøndal
epost: martin.kjondal(a)moeskole.no

9. KLASSE
Øyvind Abrahamsen
epost: oyvind.abrahamsen(a)moeskole.no
10. KLASSE
Marianne Simonsen
epost: marianne.simonsen(a)moeskole.no


Timelærere
Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no
Inger Lise Mangelrød
epost: ingerlise.mangelrod(a)moeskole.no
Målfrid Larsen
epost: malfrid.larsen(a)moeskole.no
Cecilie T. Døvik
epost:cecilie.dovik(a)moeskole.no
Elin Klavenæs
epost: elin.klavenaes(a)moeskole.no
Øyvind Klavenæs
epost: oyvind.klavenaes(a)moeskole.no
Astrid Vataker
epost: astrid.vataker(a)moeskole.no
Gunn Andersson
epost: gunn.andersson(a)moeskole.no
Anja Asteberg
epost: anja.asteberg(a)moeskole.no

Øyvind Sundhordvik
epost: oyvind.sundhordvik(a)moeskole.no
Ann Merete Bjørnerud
epost: annmerete.bjornerud(a)moeskole.no

Assistenter
Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no

Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
Alice Risnes
epost: Alice.risnes(a)moeskole.no
Charles Stålerød
epost: charles.stalerod(a)moeskole.no
Thorlill Bonden
epost: Thorlill.bonden(a)moeskole.no
Jacqueline C. C. Skaara
epost: jacqueline.skaara(a)moeskole.no
Aurora Nilsen
epost: aurora.nilsen(a)moeskole.no


SFO og leksehjelp
Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no

Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
Jacqueline C. C. Skaara
epost: jacqueline.skaara(a)moeskole.no
Aurora Nilsen
epost: aurora.nilsen(a)moeskole.no
Teknisk personell
VAKTMESTER
Charles Stålerød
epost: charles.stalerod(a)moeskole.no
Tlf: 995 18100
IKT-ANSVARLIG
Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no
RENHOLDER
Stella Perebene Ayams