Ansatte

Kontakt gjerne skolens ansatte via epostadressene de er oppgitt med nedenfor (erstatt (a) med @). Er du foresatt ved skolen, når du ansatte gjennom mobilappen «Min Skole – foresatt», som lastes ned i App Store eller Google Play.

Skolens telefonnummer er 33 48 73 40.Administrasjon
REKTOR
Rita Tormodsrud Gjelsvik
epost: rektor(a)moeskole.no
Tlf: 996 40 637

INSPEKTØR
Trine Hermundsplass
epost: rektor(a)moeskole.no
Tlf: 452 16255

KONTORSEKRETÆR
Gro Gunnerød
epost: kontor(a)moeskole.no
Tlf: 913 68694


ADMINISTRASJONSKONSULENT
Tore Slettvik
epost: tore.slettvik(a)delk.no
Tlf: 906 51958


Kontaktlærere
1. KLASSE
Anne-Lene Rønning
epost: Anne-Lene.ronning(a)moeskole.no
2. KLASSE
Helene Ludvigsen
epost: helene.ludvigsen(a)moeskole.no
3. KLASSE
Marianne S. Kvalevåg
epost: marianne.kvalevag(a)moeskole.no
4. KLASSE
Kristin S. Øverland
epost: kristin.overland(a)moeskole.no
5. KLASSE
Øyvind Klavenæs
epost: oyvind.klavenaes(a)moeskole.no
6. KLASSE
Målfrid Larsen
epost: malfrid.larsen(a)moeskole.no
7. KLASSE
Tove Kristin Brandsæter
epost: tovekristin.brandsaeter(a)moeskole.no
8. KLASSE
Fredrik Døvik
epost: fredrik.dovik(a)moeskole.no
9. KLASSE
Martin Kjøndal
epost: martin.kjondal(a)moeskole.no
10. KLASSE
Øyvind Abrahamsen
epost: oyvind.abrahamsen(a)moeskole.no

Timelærere
Marianne Simonsen
epost: marianne.simonsen(a)moeskole.no
Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no
Inger Lise Mangelrød
epost: ingerlise.mangelrod(a)moeskole.no
Ingrid Venheim Bye
epost: ingrid.venheimbye(a)moeskole.no
Cecilie T. Døvik
epost:cecilie.dovik(a)moeskole.no
Elin Klavenæs
epost: elin.klavenaes(a)moeskole.no
Jenny Andrine Johansen
epost: jennyandrine.johansen(a)moeskole.no
Astrid Vataker
epost: astrid.vataker(a)moeskole.no
Gunn Andersson
epost: gunn.andersson(a)moeskole.no
Anja Asteberg
epost: anja.asteberg(a)moeskole.no

Elisabeth Monsine Teien Jøssang
epost: elisabeth.jossang(a)moeskole.no
Ann Merete Bjørnerud
epost: annmerete.bjornerud(a)moeskole.no

Assistenter
Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no

Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
Alice Risnes
epost: alice.risnes(a)moeskole.no
Charles Stålerød
epost: charles.stalerod(a)moeskole.no
Thorlill Bonden
epost: thorlill.bonden(a)moeskole.no
Aurora Nilsen
epost: aurora.nilsen(a)moeskole.no


SFO og leksehjelp
Laila Norheim
epost: laila.norheim(a)moeskole.no

Hilde Bjørnerud
epost: hilde.bjornerud(a)moeskole.no
Aurora Nilsen
epost: aurora.nilsen(a)moeskole.no
Thorlill Bonden
epost: thorlill.bonden(a)moeskole.no
Alice Risnes
epost: alice.risnes(a)moeskole.no
Teknisk personell
VAKTMESTER
Charles Stålerød
epost: charles.stalerod(a)moeskole.no
Tlf: 995 18100
IKT-ANSVARLIG
Terje Simonsen
epost: terje.simonsen(a)moeskole.no