Besøk av tilsynsmannen

Torsdag 12. oktober hadde vi besøk av tilsynsmann Rolf Ekenes og skolekonsulent Tore Slettvik.

De hadde først en liten samling med 1.-3. klasse. Siden vi holder på å bygge ut var det ikke mulig å samle alle klassene i ett rom. Og selv når vi skulle samle 4.-10. klasse måtte vi ut og låne rom et annet sted. Da er det godt å ha gode venner i Bugården kirke som velvillig stiller kirken til vår disposisjon når vi trenger den.

Etter en fin spasertur i nydelig høstvær var vi klare for samling. Rolf Ekenes hadde en andakt og fortalte fra sitt arbeid som tilsynsmann – og ikke minst fra sin tid som misjonær på Madagaskar. Det var spennende!

Etterpå fortalte Tore Slettvik litt om DELKs skoler og om sitt arbeid som skolekonsulent.

Elevene hadde forberedt en del spørsmål som elevrådsleder Alekzandar stilte til tilsynsmannen. Og Rolf ble ikke svar skyldig…

Vi sang også et par fellessanger til toner fra det flotte kirkeorgelet, med Terje Simonsen på orkelkrakken, – og hørte på fin korsang fra 4.-5. klasse.