Regler

Personvern

20. juli 2018 trådte den nye personvernloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.

[ Les mer ]

Ordensreglement

Mestring – Omsorg – Engasjement.
Vi ønsker at alle elever undertegner at de vil følge hovedreglene til skolen. De ser slik ut:

1. Jeg kommer presis og jobber rolig i timen
2. Jeg mobber eller slår ingen, men viser respekt for alle
3. Jeg ønsker å være grei mot alle, og stenger ingen ute
4. Jeg snakker pent til andre og om andre
5. Jeg holder det rent og ryddig rundt meg

[ Les mer ]

Regler for å få fri

Skoleåret inneholder 190 dager. Dette tilsvarer 190/365 av året eller 52 %. Mer og mer av skolearbeidet gjøres i skoletiden, og lærerens rolle blir i større grad en veilederfunksjon.

[ Les mer ]

Regler for bruk av iPad

Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene ved Moe skole.

[ Les mer ]

Nettvettregler

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig. Gjennom gode forbilder, tydelig IKT reglement og god undervisning ønsker vi å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom.

[ Les mer ]

Regler for føring av fravær

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. klasse føres på vitnemålet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-41.

[ Les mer ]