Undervisning

Datolister 2020-21

Her finner du oversikt over skolens aktiviteter i høsthalvåret 2020: Datoliste høst 2020 og for vårhalvåret 2021: Datoliste våren 2021

[ Les mer ]

Organisering av skolehverdagen

Moe skole er fulldelt, dvs. 10 klasser – en klasse for hvert av trinnene 1 – 10. Dagen er delt inn i 45 minutters skoletimer med friminutt i mellom. 1. – 3. klasse har noen egne friminutt.

[ Les mer ]

iPad-tips

Som en av de første grunnskolene i landet som satset på iPad til alle skolens elever, får vi etter hvert erfaringer som vi tror andre skoler kan ha nytte av.

[ Les mer ]

Moe-utviklet læringsressurs om dialekter

Test ut den digitale læringsressursen om dialekter, som er utviklet ved Moe skole.

[ Les mer ]

Svømmeopplæring

På Moe skole har vi svømmeopplæring for 2. – 7. trinn samt noen enkeltdager for 10. trinn.

[ Les mer ]

Fritak for karakter i norsk sidemål

Elever med individuell opplæringsplan kan ha rett til fritak for karakter i norsk sidemål. Skolen har utarbeidet eget skjema for søknad om fritak. Elever som får fritak må likevel følge undervisningen i sidemål.

[ Les mer ]