Elevopptak

Skolen tar inn elever i grunnskolealder, 1.-10. årstrinn, og er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige grunnskoler.

Alle kan søke, men opptak skjer etter prioriteringen beskrevet i dokumentet INNTAKSREGLER vedtatt i skolestyret 29.1.20.

Første søknadsfrist for opptak til 1. klasse er 15. januar og til 2.-10. klasse 1. mars, for oppstart i påfølgende skoleår. Dersom det er ledige plasser etter dette opptaket, er andre søknadsfrist 15. april (for oppstart i påfølgende skoleår). Om det er ledige plasser etter dette opptaket, eller blir ledige plasser fordi noen slutter, tas det opp elever fortløpende fram til 20. september.

Kapasiteten i de enkelte grupper / klasserom fastsettes årlig av skolestyret, før søknadsfristen går ut.

Det foreligger eget søknadsskjema som fås ved henvendelse til skolen. Utfyllende informasjon kan også fås av rektor. Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for.