Elevtransport

En stor andel av våre elever bruker buss for å komme til og fra skolen. Disse elevene tar offentlig buss med VKT.

Skolen har en egen minibuss, men den brukes kun til kjøring av elever i skoletiden – turer, svømmeopplæring etc.

Se Trygg Trafikks brosjyre om sikker skoleskyss her.

VKT har følgende rutiner for elever med busskort (gratis offentlig skoleskyss):

  • Elever som mister busskortet sitt kan få midlertidig skolekort ved henvendelse til skolens kontor.
  • Elever i som glemmer kortet sitt kan få lånekort som må leveres tilbake til skolen neste dag.

Ved avvikende start- og sluttider er foresatte selv ansvarlig for å finne ut når det går buss.  Se www.vkt.no