ELEVTRANSPORT

En stor andel av våre elever bruker buss for å komme til og fra skolen. Fra og med skoleåret 2019-20 tar disse elevene offentlig buss med VKT.

I tillegg har FAU kjøpt en minibuss som kjører elever fra Moe til Sundet, slik at de som bor i Kvelde rekker buss 215 videre kl. 14.35. De betaler FAU 70 kr pr. elev pr. uke for denne tjenesten. Dette er kun et tilbud de benytter seg av på ettermiddagen.

Ellers leier FAU minibussen ut til Moe skole ifm. svømme- og turkjøring. FAU sin transportkomité består av: Anita Thomassen, Asbjørn Mangelrød og Dagfinn Aasrum.

VKT har følgende rutiner for elever med busskort (gratis offentlig skoleskyss):

  • Elever som mister busskortet sitt kan få midlertidig skolekort ved henvendelse til skolens kontor.
  •  Elever i BARNESKOLEN som glemmer kortet sitt kan få lånekort som må leveres tilbake til skolen neste dag.
  •  Elever i UNGDOMSSKOLEN som glemmer kortet sitt må betale på bussen med egne penger.

Ved avvikende start- og sluttider er foresatte selv ansvarlig for å finne ut når det går buss.  Se www.vkt.no