God sommer!

I splitter ny gymsal/kirke kunne skolen 21. juni markere siste skoledag der det var plass til hele skolen. Det har vi ikke hatt på mange år.

Kirken er laget slik at stolradene og alterparti kan snus mot kortveggen når det er mye folk. Det fungerte utmerket nå som alle kan få hver sin stol å sitte på. Kvelden før hadde 10. klasse en flott avslutning og takket for seg på Moe skole. Vi ønsker dem lykke til videre!

Og så ønsker vi alle elever, foreldre og personale en velfortjent ferie og god sommer!