Grej Of The Day i 5. klasse

Grej of the day (GOTD) er et svensk fenomen som har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og det er en læringsmetode som er utviklet av den svenske læreren, Micke Hermansson. Målet med metoden er å gjøre kunnskap gøy og kult!

Grej of the day består av tre deler: (i) Hint, (ii) Kort presentasjon, (iii) Undring og gjenfortelling.
Kort fortalt går Grej of the day ut på at hver dag starter med en minileksjon på åtte-ti minutter om så og si hva som helst. Temaet for leksjonen kan være alt fra Rosa Parks og Martin Luther King, til Birkebeinerne og Titanic. Dagen før leksjonen blir elevene gitt et hint om hva dagens ”grej” er, for eksempel ”He had a wonderful dream” hvis temaet er Martin Luther King.

Leksjonen starter med at elevene gjetter seg fram til hva temaet er. Læreren gir så en kort presentasjon av temaet, og elevene får i oppgave å fortelle om denne  «grejen» til en annen person, som mamma eller pappa. Målet er at minileksjonene skal være engasjerende, kortfattet og lærerik. Det skal være en wow-faktor over temaene og presentasjonen i minileksjonen!

Vi har i tillegg til hint, minileksjoner og gjenfortelling, skrevet og tegnet i en egen GOTD-bok.

På veggen i klasserommet henger det et stort verdenskart. Vi henger et lite bilde av hver av «grejene» som vi har lært om, utenfor kartet og trekker en tråd inn til landet eller området «grejen» kommer fra. På denne måten får elevene kunnskap om en spennende ting (grejer), å gjenfortelle, skrive stikkord eller tankekart, tegne og skrive pent, verdensdeler og land.

Elevene i femte klasse sier selv at:

– «Det er lærerikt og man lærer å tegne, finne fakta og det er veldig, veldig gøy!»

– «Jeg synes at vi lærer masse av GOTD og jeg synes det er gøy!»

– «Jeg liker å lære om GOTD fordi jeg kan lære forskjellige ting og jeg kan tegne, finne fakta på internett og skrive fint.»

– «Jeg liker GOTD fordi det er spennende å gjette «grejen».

– «Jeg liker GOTD fordi man lærer forskjellige ting mens det er gøy og fordi man må bruke hodet for å finne ut hva «grejen» er. Kunnskap er kult!!!

Anne-Lene Rønning, kontaktlærer

Pubilsert 27. januar 2021