Julenummeret av Moenytt

Et nytt nummer av Moenytt – info fra Moe skole og kirke – er nå ferdig.

Bladet blir distribuert til alle skolens elever (ett til hvert hjem), og blir lagt ut i kirken.
Det kan også leses her: Moenytt desember 2019