Kollektiv ulykkesforsikring

Det er tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for elevene ved Moe skole gjennom KNIF Trygghet Forsikring AS.

Info om forsikringsvilkårene kan leses på https://www.kniftrygghet.no/Kollektiv_ulykkesforsikring

Forsikringen gjelder til og fra skolen samt skoleturer. Skolen er forpliktet til å rapportere om skader hvor lege er konsultert. Eventuelle utlegg i forbindelse med legekonsultasjon kan leveres til skolens kontor i forbindelse med innsendelsen av skademeldingen. Eventuelt flere utlegg kan sendes direkte til NAV.