Læringsbrett-suksess

Snart seks år har gått siden skolen innførte læringsbrett for alle elevene. Skolen er godt fornøyd med denne digitale strategien.

Når står skolen foran en vurderingsprosess om hva som bør gjøres når den treårige leasingavtalen går ut i mars. Skal vi kjøpe ut iPadene og bruke dem videre, eller skal de erstattes av nye iPader i en ny leasingavtale? Skolestyret skal avgjøre dette på denne siden av nyttår.

Ingen har antydet at de ønsker noen andre løsninger enn å fortsette med iPader. Læringsbrettene har blitt godt innarbeidet i vår hverdag. Likevel er skolen fullt klar over at den perfekte digitale enheten ennå ikke er produsert. Løsningen er tross dette å jobbe med å styrke gevinstene og redusere ulempene, og akkurat det mener vi å være ganske gode på.

Noen av de store fordelene med læringsbrettene er fleksibilitet, stabilitet og mobilitet. iPadene hjelper oss også til å bruke flere sanser i læringen, spesielt det visuelle og auditive.

Et godt eksempel er begrepslæringsappen Quizlet. Der programmerer læreren enkelt nye ord med forklaringer. Gjennom ulike aktiviteter drilles dette inn, og ved hjelp av en live-modus deles klassen i lag der de må samarbeide for å komme i mål. Alle må ha med hver sine læringsbrett i gruppa, for riktig svaralternativ dukker bare opp på ett av brettene. Som bildet viser, skaper dette ofte engasjement og gjør glosetrening til en lek, selv for tiendeklassinger. Quizlet er også godt tilgjengelig for PC-er, men den raske responsen og store mobiliteten til læringsbrettene gjør blant annet slike aktiviteter enklere å gjennomføre. Dermed blir de også brukt mer.