Læringsbrett-suksess

Moe skole begynner å få mange års erfaring med læringsbrett for alle elevene. Verktøyet ble innført mars 2014. Skolen er godt fornøyd med denne digitale strategien.

Den perfekte digitale enheten er ennå ikke produsert. Løsningen er tross dette å jobbe med å styrke gevinstene og redusere ulempene som iPad gir, og akkurat det mener vi å være ganske gode på.

Noen av de store fordelene med læringsbrettene er fleksibilitet, stabilitet og mobilitet. iPadene hjelper oss også til å bruke flere sanser i læringen, spesielt det visuelle og auditive.

Et godt eksempel er begrepslæringsappen Quizlet. Der programmerer læreren enkelt nye ord med forklaringer. Gjennom ulike aktiviteter drilles dette inn, og ved hjelp av en live-modus deles klassen i lag der de må samarbeide for å komme i mål. Alle må ha med hver sine læringsbrett i gruppa, for riktig svaralternativ dukker bare opp på ett av brettene. Som bildet viser, skaper dette ofte engasjement og gjør glosetrening til en lek, selv for tiendeklassinger. Quizlet er også godt tilgjengelig for PC-er, men den raske responsen og store mobiliteten til læringsbrettene gjør blant annet slike aktiviteter enklere å gjennomføre. Dermed blir de også brukt mer.