Lagring og deling av dokumenter

iPadene gir flere muligheter til lagring og deling av dokumenter.

 

Lagring går automatisk på en iPad; man trenger i liten grad å bekymre seg for å miste filer siden man ikke fikk lagret. Fra tid til annen opplever vi at en iPad vender vrangsiden ut slik at deler av et dokument forsvinner. Vi jobber med å kartlegge disse hendelsene for om mulig å finne et mønster i når dette skjer. Da kan vi i så fall kanskje lettere unngå disse situasjonene.

Siden alle elevene har hver sin iPad, beholder de de fleste filene bare på iPaden. Ved deling har man minst følgende alternativer:

AirDrop for å sende en fil til en eller flere andre brukere i nærheten. Lærere kan sende et dokument fra sin iPad til en elev, en gruppe eller en hel klasse bare med noen få, raske tastetrykk. Dette fungerer i de fleste tilfeller helt ypperlig. AirDrop
AppleTV: For å vise et dokument på storskjerm, bruker vi AppleTV over projektor, som er koplet opp i alle klasserom. Med dette er det lettvint å hente fram elevarbeid i klassen. AppleTV fungerer trådløst. Når en bruker kopler seg på, kommer det opp en firesifret kode som vedkommende må skrive inn på sin iPad. Så er det bare å vise i vei. Også video og lyd går trådløst gjennom AppleTVen. Som en plan B hvis noe ikke skulle fungere med AppleTV-en, har vi også liggende en VGA-kabel med overgang til iPad-kontakt ved hver projektor. AppleTV2
Connect, som er en fronterliknende plattform basert på teknikken WebDaw, bruker vi for innlevering av tekster og prøver. Firmaet Rikt distribuerer Connect. Forskjellen fra Fronter er at man står i appen og sender fila til Connect, noe Fronter dessverre foreløpig ikke har funnet ut at går an. WebDAV

Fronter fungerer likevel for å laste ned filer til iPad. Vi lager blant annet ukeplaner på PC og publiserer dem i Fronter, som elevene laster dem ned fra.

Epost: Alle elevene har hver sin epostadresse med domenet elev.delk.no (skifter nok snart til moeskole.no), som er satt opp både i Fronter og i Mail-programmet på iPaden.

Office 365 er vi helt i startfasen av og tror den også blant annet kan gi flere muligheter til fildeling. Inntil nylig har lagringsfunksjonen i Office 365 snakket litt dårlig sammen med iPad, men det er visst bedringer i gjære.