Mål for ansatte

Alle ansatte er enige om følgende forpliktende atferd:

SOM ANSATT VED MOE SKOLE MENER JEG DETTE ER VIKTIG OG RIKTIG VOKSENADFERD I FORHOLD TIL ELEVENE, OG JEG SKAL DERFOR:

  • nevne alle mine elever i min klasse ved navn hver dag og hilse på andre enkeltelever jeg møter i løpet av skolehverdagen
  • innrømme når jeg gjør feil og be om tilgivelse
  • være faglig godt forberedt til hver time
  • gi elevene oppgaver innenfor deres mestringsområde
  • ha klare og tydelige evalueringskriterier, både skriftlige og muntlige, slik at elevene opplever rettferdig vurdering