Mestring Omsorg Engasjement

Sammen med skolens formålsparagraf skal disse tre innholdsrike ordene gi retning for arbeidet på Moe skole.

I formålsparagrafen heter det at skolen skal ”gi elevene hjelp til å leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn”. De tre bokstavene i skolenavnet vårt har inspirert oss til å formulere en visjon som både løfter blikket og har øye for detaljer og den enkelte.