Mobilapp for hjem-skole-dialog

Vi ønsker å ha tett dialog mellom skolen og hjemmet. Derfor oppfordres alle foresatte til å laste ned og aktivere appen «Min Skole – foresatt».

Min Skole-appen bidrar til en enkel og effektiv kommunikasjon mellom skole og hjem. Appen er direkte koplet sammen med skoleadministrasjonssystemet Visma Flyt Skole. Last ned veiledning for foresatte om installasjon og bruk av Min Skole – foresatt.

Med appen Min Skole – foresatt kan foresatte:

  • Motta og sende meldinger
  • Registrere fravær, for eksempel ved sykdom.
  • Sjekke terminkarakterer.
  • Kontakt med SFO.

Meldinger fra skole til hjem
Skolen kan også bruke det samme systemet for å sende meldinger til en elevs foresatte, alle foresatte i en klasse eller alle skolens foresatte. Mottaker får meldingen rett i appen, og med Push-varlser aktivert på mobilen får man tydelig hint om nye beskjeder i samme øyeblikk som de sendes.