Digital meldingsbok

Vi ønsker å ha tett dialog mellom skolen og hjemmet. Derfor har vi nå innført bruk av SMS for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt.

Ordningen erstatter ikke annen kommunikasjon og e-post, men er et godt alternativ for hastemeldinger.

  • Send melding f.eks når barnet ditt er sykt
  • Motta viktige påminnelser og endringer fra skolen
  • Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser


Send SMS til kontaktlærer eller faglærer
Foresatte har nå muligheten til å sende sms som går direkte til læreren. Den enkelte ansatte har et eget 14-sifret mobilnummer, som er koplet til vårt skoleadministrative system, Visma Flyt Skole. Fullstendig liste over disse numrene finner du på siden Kontakt oss. Vi anbefaler at du lagrer ansatte som du ofte har kontakt med, i kontaktlista på mobilen din.

Meldinger fra skole til hjem
Skolen kan også bruke det samme systemet for å sende meldinger til en elevs foresatte, alle foresatte i en klasse eller alle skolens foresatte.