Nettvettregler

Både på skolen og i hjemmet er klare retningslinjer og regler for bruk av data og internett veldig viktig. Gjennom gode forbilder, tydelig IKT reglement og god undervisning ønsker vi å fremme sikker bruk av internett blant barn og ungdom.

I skolesammenheng skal iPadene primært brukes til skolearbeid. Det vil si at elevene kun kan gjøre det som lærerne tillater. Ved brudd på reglene for bruk av iPad brukes sanksjoner som blant annet konfiskering av iPaden for en periode.

For ytterliggere informasjon om nettvett viser vi til nettsidene:
www.reddbarna.no, www.barnevakten.no

  • Husk at du ikke kan se eller høre den du prater med
  • DU bestemmer hvem du vil prate med
  • Styr unna ekle og truende samtaler
  • Ingen kan tvinge deg til å gjøre eller skrive noe
  • Vær deg selv, og vær ærlig
  • Hold navnet og telefonnummeret ditt for deg selv
  • Ikke fortell hvor du bor, eller hvilken skole du går på
  • Send ikke bilde av deg selv til noen
  • Hvis du er i tvil om noe, så snakk med en voksen

Huskelisten er utarbeidet av BarneVakten