Nullmobbing.no

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen nettside med informasjon og råd knyttet til mobbing.

Nettsiden finner du på https://www.udir.no/nullmobbing/