Nye iPader til alle

I februar 2017 hadde det allerede gått tre år siden vi begynte med iPad på Moe. Derfor måtte leasingavtalen fornyes. Gamle iPader ble faset ut, og både elever og ansatte har fått hver sin nye enhet.

Tidligere var det bare elevene i 4. til 10. klasse som hadde eget nettbrett. 1. til 3. klasse måtte dele et klassesett. Nå har også disse yngste elevene fått hver sin iPad. Med en spesialbygget lade- og oppbevaringskasse bakerst i klasserommet er det enkelt å hente enhetene.

Book Creator og King of Math
– Hvilke apper liker dere best?
Book Creator, kommer det spontant fra en tredjeklassing.
– Jeg liker nemlig å lage bøker.
En annen heier på King og Math mens kameraten hans stolt viser fram rekordlista si i denne morsomme matteappen. Mange liker også å skrive med tastaturet på iPaden. Læringsbrettet har blitt en naturlig og kjærkommen del av undervisningen fra 1. til 10. klasse.

Lista over apper har blitt innholdsrik i løpet av disse tre årene. Med nettbasert styringsverktøy kan IKT-ansvarlig enkelt hente inn og sende ut apper til de ulike klassene; fra en lærer ønsker seg en app og til den ligger på iPadene, kan det i beste fall gå bare et kvarter.

3.klC

De nye ladekassene glir godt inn i interiøret i rommene til 1., 2. og 3. klasse. Les mer om kassene i egen artikkel.