Nye klasserom

Før skolestart 2014 hadde en snekker flyttet en vegg og revet to andre. Dermed hadde vi plutselig to nye klasserom med plass til hver sine hele klasser.

3. klasse trives i det nye klasserommet sitt.

3. klasse trives i det nye klasserommet sitt.

Kunst og håndverk-faget har flyttet til 2. etasje av D-bygget (over sløyden), mens 3. klasse nå har fast klasserom i B7, som endelig har blitt stort nok.