Organisering av skolehverdagen

Moe skole er fulldelt, dvs. 10 klasser – en klasse for hvert av trinnene 1 – 10. Dagen er delt inn i 45 minutters skoletimer med friminutt i mellom. 1. – 3. klasse har noen egne friminutt.

RINGETIDER 1. – 3. klasse
1.time 08.30 – 09.15      4. og 5.time 11.40 – 13.10
2.time 09.25 – 10.10      6.time 13.20 – 14.05
3.time 10.20 – 11.05
Storefri 11.05 – 11.40

RINGETIDER 4. – 10. klasse
1. time 08.30 – 09.15      4. time 11.30 – 12.15
2. time 09.15 – 10.00      5. time 12.25 – 13.10
3. time 10.10 – 10.55       6. time 13.20 – 14.05
Storefri 10.55 – 11.30