Per Asp konstituert rektor

Per Asp (68) er skolens rektor mens Victoria Holte er sykmeldt.

Skolen vil nyte godt av Pers lange erfaring i DELK-skolene. Inntil han ble pensjonist for få år siden, var han rektor ved Bjerkely skole i tidligere Re kommune. Mandag 20. januar møtte han elever og lærere på en fellessamling i gymsalen. Der kunne han fortelle at han bor i Ramnes og har til og med to-tre traktorer – både John Deere og MF!

I 2014 fikk han Norges vels medalje for lang og tro tjeneste i vårt skolesystem.

Vi er glade for at Per Asp vil hjelpe oss og ønsker ham velkommen til oss.