Personvern

20. juli 2018 trådte den nye personvernloven i kraft. Loven består av EUs forordning kalt GDPR pluss et sett av norske tilpasninger.

Moe skole har utarbeidet retningslinjer for hvordan vi behandler opplysninger om elever og foresatte. Disse retningslinjene finnes her: Personvernerklæring Moe skole