PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Skolen er i tett samarbeid med etaten i forbindelse med de elevene som trenger hjelp og tilrettelegging på ulike måter.

Vi har i år ingen fast kontaktperson i PPT, men spes. ped-ansvarlig Cecilie Døvik kan formidle kontakt.

Har du noe du vil snakke om, trenger informasjon om eller lurer på om ditt barn bør henvises, kan Cecilie kontaktes på cecilie.dovik@moeskole.no eller tlf. 33 48 73 40 (Moe skole).