Regler for bruk av iPad

Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene ved Moe skole.

Åpne dette PDF-dokumentet som viser elevenes rettigheter og plikter i forbindelse med IKT-relatert arbeid.