Rektor og inspektør

Rita Tormodsrud Gjelsvik er tilbake i rektorstolen etter fødselspermisjon våren 2021.
Trine Hermundsplass som var konstituert rektor under Ritas permisjon har gått tilbake til sin stilling som inspektør.

Epost: rektor(a]moeskole.no

Rita Tormodsrud Gjelsvik
Trine Hermundsplass

Rektorer ved Moe i nyere tid

1965 – 1985:
1985 – 1993:
1993 – 1998:
1998 – 2013:
2013 – 2019:
Vår 2020:
Fra høst 2020:
Helge Gjelstad
Astrid Krokeborg
Randi Letmolie
Tore Slettvik
Victoria Holte
Per Asp
Rita Tormodsrud Gjelsvik