Rektor

Rita Tormodsrud Gjelsvik

Epost: rektor(a]moeskole.no

Rektorer ved Moe i nyere tid

1965 – 1985:
1985 – 1993:
1993 – 1998:
1998 – 2013:
2013 – 2019:
Vår 2020:
Fra høst 2020:
Helge Gjelstad
Astrid Krokeborg
Randi Letmolie
Tore Slettvik
Victoria Holte
Per Asp
Rita Tormodsrud Gjelsvik