Rektor

Victoria Holte

Direktenummer: For tiden er Per Asp
konstituert rektor. Hans mobilnummer
er 959 75553.
Epost: rektor(a)moeskole.no


Rektorer ved Moe i nyere tid

1965 – 1985:
1985 – 1993:
1993 – 1998:
1998 – 2013:
Fra 2013:
Helge Gjelstad
Astrid Krokeborg
Randi Letmolie
Tore Slettvik
Victoria Holte