SFO og leksehjelp

Moe skole tilbyr SFO mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 14.05 – 16.30 og onsdager kl. 8.30 – 16.30 (inspeksjon fra kl. 8.10).
Leksehjelp / lekegruppe for småskolen tilbys mandag og tirsdag kl. 14.15-15.15.

På Moe skole er vi stolte av å ha en hyggelig SFO med høy voksentetthet og stor trivsel. På SFO jobber Laila (leder), Hilde og Thorlill.  I tillegg har vi to lærlinger på SFO i år; Aurora Nilsen og Jacqueline Skaara. SFO holder til i rom B8, men de bruker også gymsalen og skolekjøkkenet. Vi har også gode utearealer der barna kan boltre seg fritt i klatrestativ, klatrevegg, huske og på fotballbanen. SFO har endel uteleker som bare er for de barna som går på SFO. Det skal være stas å være SFO-barn på Moe!

I år er det inntil 19 barn som går på SFO. Barna har med egen matpakke. Noen fredager lager vi mat på skolekjøkkenet.

Betalingssatser
Den første timen mandag og tirsdag er gratis pga. leksehjelptilbudet frem til kl. 15.00. Det er mulig å være her disse timene uten kostnad. De barna som uansett skal på SFO, må også delta på leksehjelp først.

Følgende satser er vedtatt i skolestyret 14.6.18 og i budsjettet for 2019 – og gjelder inntil videre:

Inntil 12,5 timer/uke (for 4. klasse, alle ettermiddager inkl. leksehjelp): Kr 1250,- pr. mnd.

Inntil 10 timer/uke (to ettermiddager inkl. leksehjelp og to uten): Kr 1000,- pr. mnd.

Inntil 5 timer/uke (to ettermiddager uten leksehjelp): Kr 800 pr. mnd.

Inntil 4 timer/uke (én ettermiddag m/leksehjelp og én ettermiddag u/leksehjelp): Kr 700,-  pr. mnd.

Inntil 3 timer/uke (mandag og tirsdag): Kr 500,- pr. mnd.

Alle ettermiddager + onsdager: Kr 2000,- pr. mnd.

Alle ettermiddager + annenhver onsdag: Kr 1500,- pr. mnd.

Hel onsdag: Kr 1000,- pr. mnd.

Ekstra dag hel (08.30-16.30): Kr 250,- pr. dag

Ekstra ettermiddag: Kr 100,- pr. ettermiddag

Sommer-SFO: Kr 200,- pr. dag

Søskenmoderasjon: 15 % på den billigste plassen.

Betaling 10 måneder i året, september – juni.

Dersom ditt barn skal hentes av noen annen enn mor og far ønsker vi beskjed om dette. Fint hvis du også gir beskjed dersom ditt barn ikke skal på SFO en dag pga. andre aktiviteter, bursdag eller tilsvarende.

Man kan kontakte skolens kontor på tlf. 33 48 73 40 eller SFO-leder Laila Norheim på mobil 47 32 85 98 frem til kl. 16.30.