Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten fra Sandefjord kommune.

Skolens helsesykepleier er Mari Kulms. Hun er å treffe på skolen på tirsdager fra 10.00 – 13.00. Mari kan kontaktes på mob. 415 44 684 eller e-post: mari.kulms@sandefjord.kommune.no

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet. Skolehelsetjenesten skal:
– hjelpe elevene til å ta vare på egen helse og å klare de utfordringer hverdager gir.
– i samarbeid med foreldre, elever og lærere synliggjøre faktorer i skolemiljøet som har betydning for helse og trivsel.
– veilede foreldre i foreldrerollen.
– vurdere forhold hos eleven som krever oppfølging, henvisning eller behandling, individuelt eller i grupper.
– forebygge smittsomme sykdommer ved vaksinasjon og helseopplysning.


Program
1.-7. klasse: Målrettede innkallinger på grunnlag av tidligere undersøkelser og etter initiativ fra foreldre, lærere og elever selv. Undervisning i klasse og samtalegrupper i samarbeid med skolens lærere. Aktuelle tema kan være pubertet, klassemiljø/venner, mobbing, kosthold, røyking, livsstil og psykisk helse. Høyde og vekt måles i 1. og 7. klasse.

8.-10. klasse: Klasseundervisning og eventuelt samtalegrupper i samarbeid med skolens ledelse og lærere, samt målrettede undersøkelser. Aktuelle temaer kan være psykisk helse, seksualitet med mer.


Vaksinasjonsprogram
1. klasse: DTP-IPV (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)
6. klasse: MMR (meslinger, kusma og røde hunder)
7. klasse: HPV (livmorhalskreft)
10. klasse: DTP-IV (difteri, stivkrampe, kikhoste og polio)