Skolens historie

Skolen på Moe har vært i drift siden århundreskiftet 1800/1900. I mange tiår var skolen en forholdsvis lukket menighetsskole, men er nå også et attraktivt alternativ for elever fra andre sammenhenger enn DELK.

2005: Den første avgangsklassen fikk sine vitnemål 16. juni 2005 (Lærer: Fredrik Døvik t.h.).

2005: Den første avgangsklassen fikk sine vitnemål 16. juni 2005
(Lærer: Fredrik Døvik t.h.).

Brann og nybygg
I 1995 brant skolen (og kirken) ned til grunnen. I 1997 ble det reist et nytt kombinert skole- og kirkebygg på samme tomt. For å få plass til et stadig økende elevtall ble etter hvert to naboeiendommer kjøpt opp og gjort om til undervisningslokaler. Og i 2009 ble det satt opp et nytt skolebygg i to etasjer. I 2018 er et nytt tilbygg oppført – som har gitt oss større gymsal og garderober, allrom, nytt personalrom, flere grupperom m.m.

Utvidelse fra barneskole til 10-årig grunnskole
I 2002 ble skolen utvidet med ungdomstrinn, først med en 8. klasse og deretter med et klassetrinn for hvert år de neste årene. Utvidelsen har på mange måter beriket skolemiljøet og gjort skolen mer attraktiv.

Skolen er i dag godkjent for 140 elever og er fulldelt (en klasse på hvert årstrinn).

Særpreg i dag
Også pedagogisk og innholdsmessig har det skjedd store endringer de siste årene. Skolen tok i bruk læreplanverket i Fagfornyelsen skoleåret 2020-21, men har egen læreplan i KRLE (utarbeidet av Kristne Friskolers Forbund (KFF) og godkjent av Utdanningsdirektoratet). Vi har også et tillegg til overordnet del og synliggjøringstillegg i seks fag. 

Troen på Gud som himmelens og jordens Skaper og Jesus som Herre og Frelser ligger til grunn for all undervisning, og gir derfor elevene et helhetsperspektiv i all opplæring. Skolen ønsker å verne om kristne verdier og holdninger, og det legges vekt på å gi elevene ansvarsfølelse og medmenneskelig omsorg.

Skolen legger også vekt på å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, og i små klasser har lærerne gode forutsetninger for å gi personlig oppfølging av hver enkelt elev.

Les mer om skolens historie, og se flere bilder på https://site.lardex.store/artikkel/2085-mo–skoler-og-barnehager

1942: Einar Mathisen Kløw (til høyre med hatt) med skolens elever i krigsåret 1942.

Moe skole anno 1957. Læreren til venstre er Einar Mathisen Kløw, mens Ellef Gjelstad står helt til høyre

1979: Elever og lærere skoleåret 1979/80 utenfor kirken slik den så ut før brannen i 1995.
(Lærere: Astrid Krokeborg t.v. og Helge Gjelstad t.h.)