Skolepenger

Satser for 2020-21:

Barnetrinnet:
For 1. barn kr 1400 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn kr   800 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn kr   550 pr. mnd. i 10 mnd.

Ungdomstrinnet:
For 1. barn kr 1600 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn kr 1030 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn kr   780 pr. mnd. i 10 mnd.

Øvrige barn er gratis.

Forfall er i utgangspunktet ca. den 15. i hver mnd, hvis ikke annet er avtalt.

Det er to alternativer for fakturering/betaling av skolepenger:

• hver måned
• først fire måneder(fram til nyttår), og så tre pluss tre måneder

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å sende ut faktura på epost.