Skolepenger

Satser for 2019:

Barnetrinnet:
For 1. barn kr 1300 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn kr 750 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn kr 520 pr. mnd. i 10 mnd.

Ungdomstrinnet:
For 1. barn kr 1500 pr. mnd. i 10 mnd.
For 2. barn kr 980 pr. mnd. i 10 mnd.
For 3. barn kr 750 pr. mnd. i 10 mnd.

Øvrige barn er gratis.

Forfall er i utgangspunktet ca. den 15. i hver mnd, hvis ikke annet er avtalt.

Det er to alternativer for fakturering/betaling av skolepenger:

• hver måned
• først fire måneder(fram til nyttår), og så tre pluss tre måneder

Vi ønsker så langt det lar seg gjøre å sende ut faktura på epost.