Skoleprest

Erling Rantrud er prest i Moe kirke og skole.

Erling Rantrud har ansvar for skolegudstjenestene ved høytider og noen fellesandakter i løpet av skoleåret. Han er også involvert i deler av kristendomsundervisningen.

Erling er på prestekontoret flere dager i uka og er da også tilgjengelig for skolens elever og ansatte. Han kan treffes på mobil 91 64 20 47 eller på e-post: erling.rantrud@delk.no.