Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

For skolestyret 2021-22 består skolestyret av:

Styreleder, Arne Ludvigsen

Styreleder Arne Ludvigsen


Styremedlemmer
Arne Ludvigsen, leder (mobil: 930 87 269, epost: al@ludvigsen.no)
Erling Rantrud, nestleder (representerer eldsterådet)
Trine Lyngås Fevang, styremedlem
Thomas Heum, styremedlem
Elin Winnem, styremedlem

Varamedlemmer
Ragnhild Torbjørnsen
Hanne Marit B. Rogstad
Terje Simonsen (for eldsterådet)

Representanter
Jenny Andrine Johansen, representerer lærerne
Hilde Bjørnerud, representerer andre ansatte
Harald Heggernes, FAU-leder / representant for foreldrene
Thea Alida Zijdemans, elevrådsleder / representant for elevene
Dagfinn Haugen, Sandefjord kommunes representant