Skolestyret

Skolestyret er skolens ledende organ og består av leder, nestleder, styremedlemmer og representanter for ansatte, elever og vertskommune.

Styreleder, Arne Ludvigsen

Styreleder Arne Ludvigsen


Styremedlemmer
Arne Ludvigsen, leder (mobil: 930 87 269, epost: al@ludvigsen.no)
Erling Rantrud, nestleder (representerer eldsterådet)
Fredrik Døvik, styremedlem
Susanne Hvale Gautestad, styremedlem
Thomas Heum, styremedlem

Representanter
Øyvind Abrahamsen, representerer lærerne
Hilde Bjørnerud, representerer andre ansatte
Anita Thomassen, FAU-leder / representant for foreldrene
Samuel Løvland, elevrådsleder / representant for elevene
Morten Moholt, Sandefjord kommunes representant