Stasjoner er gøy!

Noen fredager har vi i 2. klasse stasjonsundervisning sammen med 1. klasse. Det er alltid gøy!

Vi pleier å gjøre det i to timer, og vi rullerer på stasjonene. Alle får gjort alt.

Vi har disse stasjonene:

1. Lese bøker og leseleksa

2. Spille spill

3. Skriveoppgaver

4. Lekestasjon.

 

Kontaktlærer Marianne S. Kvalevåg