Svømmeopplæring

På Moe skole har vi svømmeopplæring på alle trinn.

Det er viktig at barn blir trygge i sjø og vann, og oppøver de nødvendige svømmeferdighetene for dette. Skolens svømme- og livredningsopplæring spiller en viktig rolle i denne forbindelse. I Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det inntatt kompetansemål om svømme- og livredningsopplæring. Skoleeier plikter å gi elevene svømme- og livredningsopplæring, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-1. I kroppsøving er det kompetansemål etter 4. årstrinn, 7. årstrinn og etter 10. årstrinn. Det finnes også relevante kompetansemål i andre fag som naturfag.

På Moe skole har vi ikke egen svømmehall og må derfor låne svømmehall av Sandefjord eller Larvik kommune. I år som i fjor bruker vi Kveldehallen til svømmeopplæringen.

Planen for 2021-22 finner du her.