Trivselsledere i full gang med høstens aktiviteter!

Fire dager i uken, i matfriminuttene, har to elever ansvar for å arrangere en aktivitet i skolegården. Populære aktiviteter har vært leker som stikkball, bulldog, 40-leken og Eye of the tiger.

Trivselslederne blir nominert i de ulike klassene, fra 4. klasse til 7. klasse, og de med fleste nominasjoner får være Trivselsleder et halvt år.
Denne høsten er følgende elever valgt som trivselseledere:
4. klasse: Vibeke, Juli, Ulrik og Niklas
5. klasse: Jolinn, Vårin, Tobias og Trond Martin
6. klasse: Sarah Margrethe, Isabel, Noah og Peter
7. klasse: Celina, Eea, Emil og Samuel

I tillegg til å arrangere aktiviteter, har trivselslederne et ekstra ansvar for å inkludere, være vennlig og vise respekt for medelever. De får også bli med på et lekekurs, hvor 10 nye leker blir presentert og innøvd.

«På trivselslederskoler skal barn og ungdom være aktive og inkluderende – med store smil om munnen! Dette er vår visjon. Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen. Vi brukes av flere enn 1.000 skoler i Skandinavia. I Norge er vi tilstede i alle fylker. Nærmere 200 kommuner benytter Trivselsprogrammet.»
(Udrag fra trivselsleder.no)