Vennskapsuke

Moe skole har hatt vennskapsuke, og det har skjedd mye hyggelig rundt i alle klasserom.

1. klasse har vært mye sammen med fadderne sine. Elevene i 5. klasse ser viktigheten i fadderoppdraget sitt, og er hjelpsomme og greie lekekamerater med sine nye, yngre venner.

Klassene har vært på tur sammen, laget vennskapsplakater og vennskapsbånd. Det har vært et godt samarbeid og fin lek mellom elevene i de ulike faddergruppene. Nye vennskap har oppstått. 1.klassingene synes det er trygt å vite at det er noen som tenker og ber for dem på skolen.

Kristin S. Øverland